Leger maakt wegen voller

Een akkoord is altijd beter dan kibbelen, dat moet ook onze regering in deze dagen voor de kerst gedacht hebben. En toegegeven, het oogt spectaculair. Ineens tovert deze regering meer dan 9 miljard EUR uit hun, of liever onze toekomstige hoed tevoorschijn. Zomaar uit het niets wordt er beslist dat we genoeg geld hebben voor investeringen waar geen enkele burger, op de minister van landsverdediging na, zit op te wachten.

vliegtuig

Als er geld genoeg en een acuut tekort aan gevechtsvliegtuigen zou zijn, zou je dit heel misschien nog kunnen begrijpen. Maar als je anderzijds ziet met welke besparingen het openbaar vervoer, de openbare omroep, de sociale zekerheid enz. in ons land worden geconfronteerd, dan moet iedereen toch aan zijn theewater aanvoelen dat één en ander niet klopt.

Neem nu even onze Vlaamse busmaatschappij De Lijn. Ik weet het, De Lijn valt onder de Vlaamse regering en niet de federale, maar uiteindelijk geven ze toch allemaal ons geld mee uit. Ben Weyts kwam deze week met een mooie uitleg dat het aanbod voortaan beter op de vraag zou afgestemd worden. Klinkt heel logisch en uiteraard heeft niemand er iets aan als bussen massaal leeg rondrijden. Maar basismobiliteit is niet hetzelfde als automobiliteit. Als er geen openbaar vervoer meer georganiseerd kan worden, dwingen we iedereen die zich nog een beetje wil verplaatsen de auto in. Of hoe je de vraag mooi kan beïnvloeden door aan het aanbod te sleutelen. Wie niet over een auto beschikt of gewoon lekker in beweging wil blijven, kan ook nog altijd kiezen voor de fiets. Maar voor deftige fietspaden hebben we in dit land ook al geen geld. Ah nee, want we moeten vliegtuigen kopen.

Gelukkig was er deze week ook de aanschaf van nieuwe treinstellen voor de NMBS. Het is dus niet allemaal zwart/wit. Maar ook bij het spoor wordt er flink bespaard de komende jaren. Minder personeel, meer efficiëntie (lees werkdruk), afschaffing van late treinen, sluiting van ‘onrendabele’ stations. Een overkapping van de perrons van een groot en vrij nieuw station als Halle, daar is echter geen geld voor. Sta maar in de regen te wachten onder je paraplu…

Ok, dan maar de auto in. We zitten wel steeds meer in de file, maar daar zitten we gezellig warm en intussen kunnen we naar de radio te luisteren of een beetje bellen of sms-en. We doen mee aan de vervuiling en CO2 uitstoot, maar dat doen de Chinezen ook. We brengen onszelf en anderen in gevaar, maar 750 doden per jaar daar kunnen we toch niet te veel bij stil blijven staan. Uiteindelijk is alles beter dan te verkleumen op het perron. Of te wachten op de bus die niet meer komt.

Advertenties