Het Touring bewijs

Enkele dagen geleden was het weer zo ver. Automobilistenvereniging Touring pleitte er nog maar eens voor om de maximum snelheid op onze snelwegen te verhogen van 120 naar 130. Deze keer hadden ze het ‘argument’ harmonisering in Europa uit hun hoed getoverd. Automobilisten zouden het anders niet kunnen begrijpen…

De effecten van een verhoging van de snelheid zijn nochtans niet mis. Samen met de snelheid stijgt geluidsoverlast, vervuiling en fijn stof, CO2-uitstoot en neemt het aantal ongevallen én de impact van de ongevallen in aanzienlijke mate toe. Reeds in 2004 werd aangetoond dat 10% toename van de snelheid leidt tot ongeveer 20% stijging van het aantal ongevallen.

 

In Nederland werd de voorbije jaren de snelheid verhoogd van 120 naar 130. De resultaten zijn desastreus, het aantal verkeersdoden steeg er de laatste jaren van 570 naar 629. Toegegeven, deze toename is niet alleen te wijten aan de beslissing tot verhoging van de snelheid op de snelwegen, maar is ook een gevolg van de laksere houding van de overheid op vlak van handhaving. Maar de beleidsvoerders in Nederland hebben met het onzalige idee dat 130 ‘geen kwaad kan’ zeker een aantal extra doden en zwaargewonden op hun geweten. Slaap zacht…

Touring blijft intussen beweren dat dit alles niet bewezen is. In hun ‘argumentatie’ verwijzen ze er naar dat Nederland één van de verkeersveiligste landen is, laat ons misschien zeggen ‘was’. Voor België, een land met zeer veel op- en afritten, een zo goed als verzadigd autonetwerk en veel verkeersdoden en gewonden is pleiten voor een verhoging van de maximumsnelheid gewoon de deur openzetten naar een verdere verslechtering.

Zullen we de ‘bewijslast’ eens omdraaien? Kan Touring bewijzen dat een snelheidsverhoging naar 130 in België NIET leidt tot meer CO2, vervuiling, geluidsoverlast, ongevallen en dus meer doden en zwaargewonden? Nee dus, want het is gewoon niet zo. Zelfs de verkeersdoorstroming, nog zo’n  heilige koe van Touring, verslechtert door de grotere snelheidsverschillen en de toename van verkeersstrookwijzigingen.

Als we echt werk willen maken van een beter klimaat, minder CO2, minder vervuiling, minder geluidsoverlast, een betere doorstroming, minder brandstofverbruik en minder verkeersslachtoffers dan moeten we net het omgekeerde doen. De snelheid verlagen naar 110 en 90 op ringwegen zou samen met een sterkere handhaving (zonder gedoogkilometers) een aanzienlijke verbetering geven van al deze elementen. Onze snelwegen worden rustiger, veiliger en het verkeer zal gelijkmatiger verlopen. En dan kunnen we in de toekomst ook minder zware auto’s kopen, want die worden dan nog meer overbodig. Maar zo lang onze beleidsvoerders dit licht niet zien, blijft het wachten op het bewijs van Touring.