Een glaasje minder

Op 15 december organiseert het BIVV de 4de Staten Generaal van de Verkeersveiligheid. Minister Galant heeft via een online enquête een poging gedaan om de burgers meer bij het thema verkeersveiligheid te betrekken. Een goede zaak, al kan je wel vragen stellen bij de soms suggestieve aard van de vragen.

1 op 4

Eén van de anders wel interessante vragen ging over het alcoholmisbruik. Er wordt vastgesteld dat 1 op de 4 dodelijke ongelukken in ons land te wijten is aan alcoholmisbruik. Bijna 200 doden per jaar en een veelvoud aan zwaargewonden die perfect vermeden kunnen worden, als de boodschap ‘drinken en rijden gaan niet samen’ nu eindelijk eens bij iedereen zou doordringen. Het valt dan ook op dat 69% van diegene die de vragenlijst ingevuld hebben, voorstander zijn van een nultolerantie op vlak van alcohol in het verkeer.

Recente alcoholcontroles tonen duidelijk aan dat er nog steeds een groot probleem is. Geen wonder ook met zo’n lage pakkans. De inschatting van de pakkans is op enkele jaren tijd bij de automobilisten gedaald van 21 naar 7%. (Kerncijfers BIVV) Behoudens specifieke periodes van BOB-controles blijft de kans dat een automobilist gecontroleerd wordt dus laag. Zelf rijd ik al 35 jaar met de auto en ik werd nog nooit gecontroleerd op alcoholgebruik.

Eéntje kan toch geen kwaad

Na recente onrustwekkende cijfers bij alcoholcontroles pleiten enkele provinciegouverneurs voor een nultolerantie op alcohol. Maar al snel komen er reacties. Touring vindt het onzin dat mensen geen pralines met drank erin of geflambeerde pannenkoeken meer kunnen eten als ze rijden. En  politierechters komen in de media met de boodschap “gun de mensen dat ene glas”.

Uiteraard is men niet dronken na één glas bier of wijn. Bij de meeste mensen heeft het ook weinig impact op hun reactievermogen en rijgedrag. Het lijkt dus verdedigbaar om te zeggen: ééntje drinken kan toch geen kwaad.

Toch is een nultolerantie de beste oplossing. Velen kunnen na een eerste glas veel moeilijker een tweede weerstaan. Op een receptie wordt een eerste glas al gauw, bewust of ongemerkt, bijgevuld en voor men het weet, heeft men toch te veel gedronken. Nultolerantie heeft één groot voordeel: het is duidelijk. Drinken en rijden gaat niet samen. Als je er niet aan begint, moet je ook de verleiding van een tweede glas niet weerstaan.

Het heeft niets te maken met het afnemen van vrijheden van mensen. Iedereen mag nog steeds drinken, maar moet dan wel het stuur overlaten aan iemand anders, de echte BOB, zonder 1 glas op.

En die pralines dan?

In de praktijk kan men makkelijk het toegelaten alcoholpercentage van 0,5 naar 0,2 brengen. Zo krijgen nepargumenten zoals die van Touring geen kans. 0,2 is minder dan 1 glas alcohol en dus begin je er beter niet aan. 0,2 samen met meer controles, ook buiten de BOB periodes, kan veel mensenlevens sparen. Niet alleen dat van jezelf, maar ook dat van anderen, die ook recht op een veilig verkeer hebben. En daar is het tenslotte allemaal om te doen. Of zoals de oude slogan zegt: Glaasje op, laat je rijden! Prettige feestdagen, hou het veilig!