Bewijs om te rijden

Zoals gevreesd dalen het aantal verkeersslachtoffers in dit land niet, wel integendeel. Meer dan 700 doden alweer, het went nooit. En nog zeker 10 keer zoveel zwaargewonden. Minister van mobiliteit Weyts kwam dan ook eindelijk met een voorstel op de proppen om het behalen van het rijbewijs te herzien.

Het Laatste Nieuws van dit weekend pakte dan ook uit met de sensationele kop dat het rijbewijs drie keer zo duur zou worden. De reacties op het forum waren dan ook voorspelbaar. Een cadeau aan de rijscholen, niets nog betaalbaar voor de werkende klasse, geldklopperij enzovoort.

Dat het in Vlaanderen veel goedkoper is om een rijbewijs te halen dan in de ons omliggende landen staat echter ook in het artikel, maar dat was niet spectaculair genoeg als kop. Dat een gelijkaardige hervorming in Oostenrijk heeft geleid tot een daling van het aantal verkeersdoden met 30% had ook een headline kunnen zijn. Maar goed.

Fout geleerd is fout gedaan

De hervorming van het rijbewijs is zeker een goede zaak. De vraag is echter of dit ver genoeg gaat. Als je in Nederland vertelt dat het hier mogelijk is om als ouder of vriend iemand anders te leren rijden op de weg, en dat zonder dat er enige garantie is dat je dat zelf goed kunt, dan schudden ze vol ongeloof het hoofd. Hoe is zoiets mogelijk? Toch kan het, maar of het goed is, is een andere zaak.

De kans dat jongeren slechte gewoontes van hun ouders overnemen is zeer reëel. Maar er is meer. De dagelijkse talloze overtredingen op de weg tonen aan dat we het vaak niet zo nauw nemen met de verkeersregels, als we ze al kennen. De afgelopen jaren is er immers heel wat veranderd op dat gebied. Maar bovendien is het verkeer ook veel drukker geworden dan pakweg 25 jaar geleden. De meesten denken dat ze goed kunnen rijden, maar het zijn heus niet alleen ‘cowboys’ die de regels aan hun laars lappen.

En zelfs als je goed kan rijden, dan wil dat nog niet zeggen dat je dat ook aan anderen kan leren. Een flinke dosis geduld, empathische vermogen en oplettendheid is nodig om iemand de vaardigheid van het rijden aan te leren. En het is best wel een vaardigheid waar heel wat komt bij kijken.

Keer ne keer weere

De herziening van de rijopleiding gaat nog aan een ander aspect voorbij. Een terugkomdag is een stap in de goede richting, maar waarom alleen enkele maanden na het behalen van het rijbewijs? Waarom niet bvb. om de tien jaar een test laten uitvoeren om rijvaardigheid en kennis van het reglement op te frissen? Of al minstens na het krijgen van een zware overtreding of meerdere ongevallen in fout.

Zo’n maatregel zou vast op heel wat weerstand botsen, en niet alleen bij de klagers van het forum van Het Laatste Nieuws. Maar nogmaals, dagelijks twee doden in het verkeer, het is veel te veel. Het is dan ook alle hens aan dek om er dringend iets aan te doen. Een betere rijvaardigheid, goede kennis van het verkeersreglement, meer discipline en hoffelijkheid samen met meer controles op snelheid, alcohol en drugs en een duidelijker en betere weginrichting zijn allemaal nodig om levens te redden en talloze gezinnen een hoop miserie te besparen. Geen ongelukken bestaat niet, maar het kan echt wel heel wat beter.