De hoffelijkheid van het BIVV

Deze week lanceerde het BIVV een nieuwe campagne om automobilisten en fietsers aan te manen tot meer hoffelijkheid in het verkeer. Dat er één en ander schort aan deze hoffelijkheid is een open deur. Of deze campagne veel zal opleveren, is maar de vraag. Maar wat vooral menig fietser in het verkeerde keelgat schoot, is de onjuiste informatie en zelfs ‘victim blaming’ ten aanzien van de fietser, waar deze campagne zich aan bezondigt. Heeft het BIVV last van ‘autodenken’?

Hoffelijke fietsers

Het klopt dat heel wat fietsers zich niet houden aan de regels en fietsen op plaatsen of in richtingen die niet toegelaten zijn. Maar fietsers kunnen vaak niet anders dan hun plan trekken bij de jungle van ophoudende en onderbroken fietspaden in ons land. Het feit dat fietsers niet verplicht zijn om een fietspad in slechte staat te gebruiken, is iets wat veel automobilisten niet beseffen, maar het BIVV zeker zou moeten weten. Eén derde van onze fietspaden ligt er slecht en gevaarlijk bij. Denkt men  nu echt dat fietsers voor hun plezier op de rijbaan tussen de auto’s rijden?

Het BIVV steekt ook het vingertje in de lucht over fietsers die rijden zonder licht; een beetje vreemd voor een campagne die van start gaat rondom de langste dag van het jaar. Zo’n 10% vergeet inderdaad zijn of haar lichten aan te steken, hebben een fietslicht dat het niet doet of hebben er doodgewoon geen. Dit heeft minder met hoffelijkheid te maken, maar is vooral dom. Goed dus om fietsers hierop te wijzen, al is het najaar of de winter hiervoor wellicht een geschikter moment.

Afstand fietsersMaar dat het BIVV fietsers oproept om achter elkaar te fietsen, is onbegrijpelijk. In bebouwde kom is naast elkaar fietsen sowieso toegelaten en vaak zelfs veel veiliger om te vermijden dat auto’s je rakelings kunnen inhalen. Auto’s mogen je niet inhalen als ze minder dan 1 meter vrije ruimte kunnen tussen laten. In Frankrijk wordt zelfs 1,5 meter aangeraden. Weinig automobilisten lijken dit aspect van het verkeersreglement te kennen, laat staan te respecteren. Het is dan ook de taak van het BIVV om correcte en volledige informatie te geven en een campagne niet op vooroordelen of halve waarheden te baseren.

Hoffelijkheid voor automobilisten

De campagne richt zich ook tot automobilisten. Ze worden gevraagd om hoffelijk te zijn en niet op fietspaden te rijden of te parkeren. Een vreemde oproep, want dit is gewoon door het verkeersreglement verboden en heeft dus alweer weinig met hoffelijkheid te maken. Over veilig inhalen van fietsers dus geen woord; over de weg afsnijden, een dagelijkse frustratie van fietsers die tot gevaarlijke toestanden leidt (voor de fietsers weliswaar), al evenmin. Maar ook geen oproep tot het beter respecteren van de snelheidslimieten, iets wat voor zeer veel automobilisten blijkbaar erg moeilijk is. Het excuus is dan vaak dat de weginrichting onaangepast is, maar zou het niet kunnen dat vooral het rijgedrag van automobilisten onaangepast is aan de gevaren (voor anderen) van de weg?

Actief maar kwetsbaar

Fietsers zijn nog te vaak slachtoffers in het verkeer; soms wegens onaangepast rijgedrag van zichzelf, maar veel vaker door onoplettendheid of haast van automobilisten die bovendien denken dat de rijbaan exclusief van hen is of moet zijn. Slechte fietsinfrastructuur, onduidelijke en gevaarlijke kruispunten of wegen tout court doen vaak de rest. Met wederzijdse hoffelijkheid is iedereen gebaat, maar laat ons vooral niet vergeten dat fietsers actieve, maar ook de meer kwetsbare weggebruikers zijn. Het verkeersreglement is er gekomen om het verkeer veiliger te maken voor iedereen, nu het nog respecteren.

10 gedachten over “De hoffelijkheid van het BIVV

 1. Kom eens een uurtje aan de Naamsepoort in Leuven staan. Dan kan je meteen vaststellen hoe ‘hoffelijk’ en correct fietsers zich gedragen
  Op het voetpad fietsen: chèck
  Tegen de rijrichtting fietsen: chèck
  Zomaar afdraaien zonder teken te doen: chèck
  Al gsm’end rijden: chèck
  Met oortjes in rijden: chèck

  Dat automobilisten vaak in de fout gaan? chèck
  Ik rij met de wagen EN ik gebruik de fiets.
  Ik stel vast dat gigantisch veel fietsers compleet onverantwoord EN gevaarlijk rijden.

  Dàt gegeven minimaliseren en ontkennen is even dom als nalatig.

  Like

  • Beste Frank,

   ik moet eerlijk bekennen dat ik de situatie aan de Naamsepoort niet ken. Is dat een fietsvriendelijk ingericht kruispunt?
   Ik minimaliseer niet dat heel wat fietsers in de fout gaan, daar ging mijn artikel ook niet over. Ik heb vooral gereageerd op de onvolledige info die het BIVV gaf o.m. over naast elkaar fietsen (in bebouwde kom) en het feit dat het respecteren van het verkeersreglement niet hetzelfde is als hoffelijkheid. Ik vraag ook meer begrip voor fietsers voor wie het, omwille van abominabele infrastructuur, soms heel erg moeilijk wordt gemaakt, waardoor ze veroordeeld worden tot ‘plantrekkerij’. En tenslotte zijn fietsers meestal het slachtoffer van de onhoffelijkheid van anderen. Het liedje ‘opzij opzij opzij, maak plaats maak plaats maak plaats, we hebben ongelofelijke haast’, spookt daarbij vaak door mijn hoofd. En by the way, ik rij ook met de auto, maar heb toch vooral last van de onhoffelijkheid van andere automobilisten die zichzelf en anderen in gevaar brengen.
   Dirk

   Like

 2. Verander de wereld, begin bij jezelf.

  In dat opzicht kan ik de actie van het BIVV wel smaken, het toont de weggebruikers hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen om tot een veiliger verkeer te komen #goforzero.

  Ik kan deze actie alleen maar toejuichen.
  Als fieter van het eerste uur zie vele initiatieven die de infrastructuur verbeteren en zie ik ook dat de automobilist (met mate) meer rekening houdt met ons.
  Ik zie echter ook met lede ogen dat meer en meer fieters, mede gesterkt door de retoriek van de fietersbond en andere belangengroepen zich heer en meester wanen in het verkeer.
  En dit is, gezien de kwetsbaarheid van de fieter een kwalijke zaak.

  Ik zie ook met droefheid dat mijn fietstraject elk jaar gevaarlijker wordt.
  En dit, niet door die gedemoniseerde automobilist, maar wel door het nieuwe fietsdenken ‘ik heb voorrang’ wat mij ondertussen al 3 fiets-fiets ongevallen heeft bezorgd en honderden bijna ongevallen waar ik in de ankers moest om een fietser met een deadwish te ontwijken.
  Ik heb in tegenstelling tot de blogger vooral last van het totaal gebrek aan respect voor de wegcode en de mede weggebruikers vanwege de fietsers (inclusief tov andere fieters en voetgangers).
  Zo zag ik gisteren nog een moeder met buggy een stap achteruit nemen om plaats te maken voor en fietser die geen zin had te vertragen.

  Ja, ik kan als fietser de actie van het BIVV best smaken.
  Ik wil mijn veilig fietspad terug en hoop dat meer fietsers de raad van het BIVV gaan volgen
  – Volg de verkeersregels
  – wees hoffelijk tov andere weggebruikers.

  Een fietser met >200k km op de teller

  Like

  • Beste Rik,

   ieder heeft zo zijn eigen ervaringen. Als dagelijkse fietser naar Brussel ben ik zeer vaak bijna de weg afgereden door auto’s, van andere fietsers heb ik zelden last gehad. Maar daar ging mijn blog ook niet over. Oproepen tot hoffelijkheid is zeer nobel en terecht, maar fietsers bvb aanmanen om achter elkaar te rijden terwijl dat in veel gevallen niet hoeft en zelfs onveiliger is, is gewoon geen juist advies. En parkeren op een fietspad is gewoon verboden. Van een instituut als het BIVV mag je beter verwachten, toch?

   Like

   • Beste Dirk,

    Ik denk dat jij, en vele fietsers met jou de raad van het BIVV compleet mislezen.
    Ik ken die mensen en weet dat ze grote fans zijn van de zwakke weggebruiker.

    Feit:
    Er is irritatie bij fietsers door bepaald gedrag bij automobilisten (onderzoek BIVV)
    Feit:
    Er is irritatie bij automobilisten door bepaald gedrag bij fietsers (zelfde onderzoek)
    Feit:
    Die irritatie en een (terecht of onterecht) slechte reputatie tussen deze twee groepen weggebruikers zorgt voor onveilige situaties. Dat zie ik elke dag, en dat zie jij vast ook.
    De agressie in het verkeer stijgt maand na maand.

    Het wegnemen van die irritaties en een groter respect tussen alle weggebruikers promoten kan dus niet anders dan zorgen voor veilig verkeer, ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn.

    Dus zegt het BIVV:
    Hou rekening met elkaar en daarbij sommen ze de grootste irritaties op.

    Ik heb er als fietser geen enkel probleem mee om even plaats te ruimen indien er een snellere weggebruiker is die me wil inhalen.
    En weet je wat raar is?
    Als ik als fietser even bel om naast elkaar rijdende fietsers te passeren, gaan de meesten achter elkaar rijden, dus waarom niet dezelfde hoffelijkheid aan boord leggen voor alle weggebruikers?
    In dat kader vind ik het goed advies van het BIVV.

    Of wil je anderen liever hinderen/straffen/irriteren omdat ze niet dezelfde keuzen gemaakt hebben als jij? Ik hoop van niet.

    Ik geef zowel als fietser als met de wagen of motorfiets de andere weggebruikers waar mogelijk de nodige ruimte (zowel voetgangers, fietsers, of gemotoriseerd verkeer)
    En weet je wat er gebeurt als je dat doet?
    Je krijgt respect van de anderen en het wordt een pak leuker om te rijden.

    Als we elkaars top 3 van de grootste irritaties kunnen aanpakken, dan ben ik er van overtuigd dat de verkeersveiligheid er alleen maar op vooruit kan gaan.
    Als we natuurlijk enkel maar willen dat ‘die andere’ zich aanpast, dan blijven we naar elkaar kijken en veranderd er niets.

    Ik ga alvast de oproep van het BIVV ter harte nemen, zowel met de fiets als met de wagen (hoewel er bij mij nog weinig winst te halen valt).

    De oproep afkraken kan enkel tot een verdere stilstand leiden en dan wordt je deel van het probleem ipv de oplossing.

    Ik zou ook wel graag eens praten over hoe je van de weg bent gereden.
    Want niemand doet dit bewust, tenzij bij extreme verkeersagressie.

    Haal je veel rechts in?
    Draag je een fluo hesje?
    Beiden kunnen een groot verschil maken (uit ervaring)

    Grtz

    Like

 3. Als een campagne door veel fietsers, toch een belangrijk deel van het doelpubliek, verkeerd wordt begrepen, is er wellicht iets mis mee. Persoonlijk denk ik dat het uitgangspunt ‘irritaties’ niet de juiste is. Irritaties zullen er altijd zijn, zeker als je dezelfde rijbaan gebruikt en als de ene veel machtiger, gevaarlijker en veel meer ruimte inneemt dan de andere.
  Hoffelijkheid begint met het kennen en respecteren van het verkeersreglement. Als anderen dit niet doen, leidt dit tot frustraties. Klassieke voorbeelden zijn het negeren van voorrang, het niet respecteren van snelheidslimieten, parkeren waar dat duidelijk niet mag. Ik vind het de taak van het BIVV om de weggebruikers te wijzen op het verkeersreglement, zelfs al is dit grotendeels op maat van de automobilist geschreven. Daarnaast kan je als weggebruiker dingen doen die je niet verplicht bent, maar die de andere weggebruikers voordelen geeft. Zo zie ik regelmatig automobilisten stoppen voor overstekende fietsers, ook al zijn ze dat niet verplicht.

  Maar ik zie ook veel automobilisten sluipwegen nemen doorheen smalle straten, een stadscentrum of zelfs landbouwwegen die voor hen helemaal niet bedoeld of geschikt zijn. Ik zie heel veel arrogantie en ongeduld, vaak omwille van de drukte van het verkeer, dat te wijten is aan te veel autogebruik. Ik zie veel automobilisten die fietsers alleen maar hinderlijk vinden en denken dat de weg van hen alleen moet zijn. Zijn fietsers dan heilige boontjes? Nee, duidelijk niet. Ze maken niet alleen fouten, ze zijn ook vaak ongeduldig en ergeren zich eveneens aan de anderen en aan de drukte. Ze staan mee in de file, hebben last van de onduidelijke, oncomfortabele en soms ronduit gevaarlijke infrastructuur en ze worden regelmatig in gevaar gebracht door de veel grotere auto’s.

  Maar ze worden ook mondiger en pikken het niet langer als tweederangs verkeersgebruikers te worden beschouwd. Zeker omdat hun verplaatsingen milieuvriendelijk, niet vervuilend zijn en veel minder openbare ruimte kosten. Daarom dus dat veel fietsers een campagne als deze niet zo kunnen smaken en zich met de vinger gewezen voelen. Maar geen nood, ik weet dat het gemakkelijk is om kritiek te geven op anderen. Ik zal zelf eens een campagne uitwerken in een volgende blog. Misschien wordt het dan nog duidelijker wat ik bedoel.

  Like

 4. Dirk,

  Ik zie dat de campagne idd door sommigen verkeerd begrepen wordt.
  Maar iedereen die ik gesproken heb had ze correct begrepen.

  En zoals reeds gezegd, ik kan ze als fietser wel smaken.

  Like

 5. Pingback: Wieso man in der Schweiz endlich den Mindestabstand per Gesetz einführen sollte

 6. I have noticed you don’t monetize wordpress.com, don’t waste your traffic, you can earn extra cash every month with new
  monetization method. This is the best adsense alternative for any type of website (they approve all sites), for more details simply search in gooogle: murgrabia’s tools

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s